admin

Soovitused krohvitud fassaadi hooldamiseks

Hooldamine:

Hooldamine on fassaadi viimistluskihi korrasoleku kontrollimine, puhastamine, vajadusel remontimine ja ülevärvimine.Savi 8 - Eksdek Fassaaditööd
Kui fassaad on määrdunud, siis on tihti võimalik seda puhastada.
Kuna mustuse liike on väga erinevaid, siis pole krohvitud või värvitud pinna puhastamiseks üheseid universaalseid
lahendusi ning puhastusvahendeid.
Puhastamise sagedus ja kasutatavad vahendid sõltuvad konkreetsest olukorrast objektil ehk siis määrdumise põhjustest ning mustuse liigist. Seetõttu ei saa puhastamiseks anda täpseid juhiseid.

Soovitused:

Puhastamist soovitatakse alustada nurgataguste ja vähem silmatorkavate fassaadiosade puhastamisega.
Puhastustöid peaks teostama vaid sobilike ilmastikutingimuste korral. Viimistluskihi hilisem püsivus sõltub töö
tegemise ajal valitsevatest ilmastikuoludest.
Sageli piisab, kui pesta fassaadi aiavooliku otsa kinnitatud pehme harjaga. Kodumajapidamises kasutatavate puhastusvahendite kasutamisega peaks olema ettevaatlik. Kindlasti ei tohi kasutada söövitavaid aineid, lahusteid ega
tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
Kõrgsurveveega puhastamisel tuleb surve reguleerimisel tähelepanelik olla. Üle 30-baarine survetugevus ei ole
soovitav, kuna see võib kahjustada fassaadiviimistluse pealispinda.
Kui fassaadi viimistluskiht on kahjustatud, vananenud või tugevalt määrdunud, tuleb see tõenäoliselt üle värvida
või koguni renoveerida.
Enne värvimist soovitame võimalike probleemide ennetamiseks välja selgitada, kas uus värv või renoveerimissüsteem
sobib konkreetse ehitise fassaadi värvimiseks.
Konsultatsioone ja soovitusi saab vastava piirkonna konsultandi käest.

SIA Caparol Baltica Eesti filiaal